www.bojanje-stana.com - Soboslikarski i ličilaćki radovi - Adaptacije d.o.o. - Tel:01/6381 666
Get Adobe Flash player

Bojanje-stana - galerija smeđeg dizajna

Adaptacije d.o.o. - Neka boje pričaju

Smeđa boja - dominantna, jaka i stroga

Boja zemlje, sigurnosti, vjerodostojnosti i uvjeravanja. Teži biti umirujuća i ugodna, a u svim svojim nijansama predstavlja zadovoljstvo. Njeni poklonici su na glasu kao pošteni i prizemljeni ljudi, žele se osjećati sigurno i zaštićeno, stoga im se čini da je najbolje ne isticati se već se uljuljkati u sigurnost, koju pruža prirodna okolina. Dominantna, jaka i stroga poput crne upućuje na ljude čvrstog karaktera, a u interijeru naglašava tradiciju, naturalnost materijala i pripadnost okolišu koji ga okružuje.

www.bojanje-stana.com - Soboslikarski i ličilaćki radovi - Adaptacije d.o.o. - Tel:01/6381 666

Dođi na naš You Tube video kanal!

Budi nam prijatelj!

Adaptacije d.o.o.
Maršanići 2b, 10090 Zagreb
Tel: +385 1 6381 666
Fax:+385 1 4111 880
E-mail: