www.bojanje-stana.com - Soboslikarski i ličilaćki radovi - Adaptacije d.o.o. - Tel:01/6381 666
Get Adobe Flash player

Bojanje-stana - galerija ljubičastog dizajna

Adaptacije d.o.o. - Neka boje pričaju

Ljubičasta boja kreativnosti

Povijesno, ljubičasta je boja kraljeva.  Ona je bila omiljena boja kraljice Kleopatre, stoga ima i svoju povijesnu važnost. To vjerovatno može biti najbogatija boja, a često se povezuje sa duhovošću i mističnim svijetom. Povezuje se također s plemstvom, a kao kroz stručnu terminologiju nastaje kombinacijom tople i energične crvene i hladne plave boje te ima svojstva obje boje.  Nije preporučljiva za prostore u kojima boravimo, odmaramo i spavamo.

www.bojanje-stana.com - Soboslikarski i ličilaćki radovi - Adaptacije d.o.o. - Tel:01/6381 666

Dođi na naš You Tube video kanal!

Budi nam prijatelj!

Adaptacije d.o.o.
Maršanići 2b, 10090 Zagreb
Tel: +385 1 6381 666
Fax:+385 1 4111 880
E-mail: