CIJENA POSTAVE KERAMIKE
Get Adobe Flash player

CIJENA POSTAVE KERAMIKE

POSTAVA KERAMIKE - CIJENA


Ljepila dijelimo prema njihovoj namjeni, tako da ih kombiniramo zavisno od vrste pločica, neovisno o kompleksnosti postave

Keramičarski radovi sastoje se iz tri segmenta pripremanja podloge, polaganja pločica i konačno fugiranje. Priprema podloge ovisi o materijalu na koji se polaže keramika, a na raspolaganju imamo vlagonepropusne premaze, dubinske premaze, mase za niveliranje ili izravnavanje, tekuće folije... Simetrija postave nam je izuzetno bitna, stoga posebnu pažnju posvećujemo ravninama zidova te izvedbama radova pod pravim kutem. Ljepila dijelimo prema njihovoj namjeni, tako da ih kombiniramo zavisno od vrste pločica, neovisno o kompleksnosti postave. Uvijek primjenjujemo optimalan materijal koji najbolje odgovara vrsti i namjeni keramike, kao i podlozi. Dugotrajnost i visoku kvalitetu naših radova u konačnici garantira primjena visokokvalitetnih i pravilno odabranih materijala.

 

CIJENA POSTAVE KERAMIKE

Cijena postave standarnih unutarnjih keramičkih pločica je 120 Kn + PDV 
po metru kvadratnom. Osim same postave keramičkih pločica cijena uključuje temeljni premaz, ljepilo za keramiku i bijelu fugir masu.

Dođi na naš You Tube video kanal!

Budi nam prijatelj!

Adaptacije d.o.o.
Maršanići 2b, 10090 Zagreb
Tel: +385 1 6381 666
Fax:+385 1 4111 880
E-mail: